GROWTERAPI           ANNETTE LEIDING


VELKOMMEN TIL JUNGIANSK DRØMMEANALYSE OG SAMTALETERAPI I CENTRUM AF KØBENHAVN TÆT PÅ METRO OG S-TOG


Jeg giver individuel terapi i min klinik i København K. Nogle af de områder, jeg hjælper med, er sorg, angst, ensomhed, problemer i relationer m.m. Jeg tilbyder terapi til reduceret pris, da jeg er seniorkandidat på den 6-årige uddannelse som Jungiansk psykoterapeut. 


I mit arbejde som gymnasielærer og mentor i specialklasser for elever med diagnosen ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse), har jeg fået et stort kendskab og en dyb forståelse herfor. I mit privatliv har jeg ligeledes mennesker tæt på, som ligger på spektret og har derfor mange erfaringer i det daglige liv omkring både udfordringer og muligheder.


Jeg har arbejdet med teater og dans. Det kreative udtryk og tilgang til det kunstneriske aspekt i mennesker har altid betydet meget for mig. Jeg har boet i Australien og har stor interesse for minoriteter og etnicitet. 

JUNGIANSK DRØMMEANALYSE OG SAMTALETERAPI KAN VÆRE BERIGENDE PÅ FLERE MÅDER. HVIS:

 • Du vil udvikle din personlighed
 • Du indimellem føler dig utilfreds og ude af balance
 • Du er interesseret i din indre verden
 • Du er nysgerrig omkring dine drømme
 • Du vil udtrykke dig kreativt


JUNGIANSK DRØMMEANALYSE OG SAMTALETERAPI KAN VÆRE HELENDE, HVIS DU OPLEVER FX:

 • sorg
 • angst
 • stress
 • ensomhed
 • problemer med relationer eller
 • indre tomhed


At føle sig udfordret eller utilfreds i sit liv, kan betyde, at man er klar til at udvikle sig og har behov for forandring, jungiansk terapi kan støtte én i den proces.


DET JUNGIANSKE TERAPIRUM


I terapien opbygger vi et trygt rum, hvor du kan arbejde dybere med dig selv, bl.a. gennem analyse af dine drømme og i samtalen. Vi tager udgangspunkt i samtaleterapi og drømmeanalyse og arbejder i terapirummet også med at lytte til kroppen inspireret af den jungianske analytiker Marion Woodmans BodySoulRhythm. Opmærksomheden på hvad der sker i kroppen, kan bidrage til at forstå og opleve både dybere, men også ubevidste ting, som påvirker dit liv.   


I terapien vil dine uhensigtsmæssige mønstre og reaktioner langsomt blive mere og mere tydelige, og det er forudsætningen for, at du kan ændre dit liv i en mere positiv retning.


Det bedste udbytte af terapien sker over længere tid, og ved regelmæssige sessioner. Du kan dog sagtens få meget ud af mindre forløb, og eller holde pauser, da hvert forløb har sin egen vej.


Dialogen tager udgangspunkt i, hvad der sker her og nu i dit liv. Derfra kommer vi ind til din personlige historie. Jungiansk psykoterapi har fokus på at forstå dig selv og på at skabe mening i dit liv på et dybt plan.

Det er muligt at inddrage egne kunstværker i terapien, det kan fx være maleri eller digte eller musik.


Yderligere beskrivelse af jungiansk psykologi kan du finde her: C.G. Jung i Danmark.JUNGIANSK DRØMMEANALYSE OG SAMTALETERAPI HOS MIG


Selve terapien finder sted i centrum af København, i Psykologihuset Viventi, Ny Vestergade 17, 3tv, Khb K. Der er også mulighed for sessioner online. Jeg taler engelsk og dansk flydende, og forstår svensk og norsk.

Rammen omkring terapien er på 60 minutter.JEG HAR TAVSHEDSPLIGT


Jeg overholder Etikreglerne som beskrevet af Dansk Selskab for Analytisk Psykologi.

For at følge Dataloven af 25. maj 2018 indhentes samtykke til opbevaring af data ved opstart af terapiforløb.


Annette Leiding

Min interesse for Jungs psykologi startede allerede som ung, hvor jeg på daværende tidspunkt arbejdede kropsligt med teater og performance.

Jeg er cand. mag. i Engelsk og Dansk på Københavns Universitet. Jeg arbejder som gymnasielærer og mentor for gymnasieelever indenfor autisme-spektret, ADHD m.fl.

I 2001 startede jeg i jungiansk analyse hos Vibeke Vedel og har været gennem et omfattende forløb på næsten 300 analysetimer.

Jeg er seniorkandidat på uddannelsen, og tilbyder derfor jungiansk terapi til reduceret pris (se priser). Jeg modtager løbende supervision.

Priser

En terapi-session koster:

350,- kr. for 60 minutter.

Du er velkommen til en forsamtale på 40 minutter uden beregning, inden du beslutter dig for et terapi-forløb.

Da jeg p.t. er i den afsluttende fase af min 6 årige uddannelse, har jeg mulighed for at tilbyde terapi til ovenstående reducerede pris.


Afbud skal ske senest kl.7.00 samme dag. Ved for sent afbud opkræves halv pris, og ved udeblivelse opkræves fuld pris.

Betaling efter hver session er kontant eller mobilepay.


Kontakt

I CENTRUM AF KØBENHAVN

TÆT PÅ METRO OG S-TOG

Send mig en besked